Zadzwoń do nas Biuro Tłumaczeń ustnych koncepcja 71 78 548 38

Oferta

T Ł U M A C Z E N I E   K O N S E K U T Y W N E 

 
Ten rodzaj tłumaczenia stosowany jest najczęściej podczas szkoleń, konferencji prasowych, rozmów biznesowych, umów podpisywanych w obecności notariusza etc. Sprzęt techniczny nie jest tutaj konieczny. Tłumaczenia konsekutywne dotyczą wypowiedzi podzielonych na fragmenty. Prelegent robi przerwy w czasie swoich wypowiedzi, w czasie której  tłumacz przekłada daną część wystąpienia na docelowy język obcy. W trakcie  tłumaczenia konsekutywnego tłumacz może poprosić o skrócenie fragmentów wypowiedzi lub o powtórzenie niejasnego sformułowania. W ramach tłumaczenia konsekutywnego dostępna jest również opcja uwierzytelniona przez tłumacza przysięgłego – tłumaczenia dokonuje tłumacz zaprzysiężony przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Ten rodzaj tłumaczeń przysięgłych niezbędny jest np. podczas podpisywania umów notarialnych, w trakcie których tłumacz dokonuje tłumaczenia ustnego treści aktu notarialnego. Jeżeli istnieje konieczność wydelegowania do Państwa tłumacza przysięgłego prosimy poinformować nas o tym w momencie składania zlecenia.
 

T Ł U M A C Z E N I E  U S T N E – K O N F E R E N C Y J N E

 
Realizowane najczęściej w trakcie wizyt delegacji rządowych, ministerialnych, spotkań międzynarodowych, rozmów na wysokim szczeblu o poważnej randze
i dużym znaczeniu dla ich uczestników. Tłumacze delegowani do obsługi tego rodzaju spotkań muszą  wykazywać szczególną odporność na stres, wysoką kulturę osobistą oraz znajomość protokołu dyplomatycznego.
 
 

T Ł U M A C Z E N I E  U S T N E - S Y M U L T A N I C Z N E

 
Taki rodzaj tłumaczenia stosowany jest  podczas kongresów, konferencji międzynarodowych, spotkań, w których udział bierze wielu uczestników
z różnych państw. Odbywa się w trakcie wypowiedzi prelegentów, bez możliwości dzielenia wypowiedzi na fragmenty.  W celu wykonania tłumaczeń symultanicznych niezbędne są kabiny i dodatkowy jakościowy  sprzęt do transmisji głosu, który jesteśmy w stanie Państwu także dostarczyć.W przypadku dużych imprez międzynarodowych wypowiedzi gości tłumaczone są jednocześnie na kilka języków obcych w tym samym czasie.Profesjonalnie przeprowadzone tłumaczenie symultaniczne wymaga obecności w każdej kabinie po dwóch tłumaczy danego języka. Mogą one wymieniać się w trakcie trwania spotkania i wspierać się wzajemnie w sytuacji, kiedy jednemu z nich zabraknie odpowiedniego słowa. Tłumaczenia symultaniczne wymagają od tłumaczy ogromnego skupienia, odpowiednich predyspozycji i przygotowania, w tym także umiejętności radzenia sobie ze stresem. Do obsługi takich zleceń delegujemy tylko i wyłącznie tłumaczy z wieloletnim stażem, posiadających odpowiednie przygotowanie nie tylko merytoryczne, ale także techniczne.
 

T Ł U M A C Z E N I E  U S T N E - SZEPTANE

 
Tłumaczenie szeptane jest formą tłumaczenia symultanicznego. Tłumacz jednakże nie dokonuje przekładu w kabinie, ale znajduje się obok słuchacza i na bieżąco głosem ściszonym tłumaczy daną wypowiedź prelegenta. Taka forma tłumaczenia stosowana jest w przypadku gdy niewielka ilość osób (maks. 3 osoby) nie zna języka,  którym uczestnicy danego spotkania się posługują.

Wycena

Wypełnij formularz wyceny a my dokonamy jej za darmo! Wycena
Regulamin
Powered by CouchCMS